Maritime Innovation Board

De Maritime Innovation Board is een college dat bestaat uit deskundigen uit diverse sectoren van het maritieme cluster. In de board zitten onder andere experts van rederijen, scheepsbouw en toeleveranciers die een brede kennis en visie hebben op het maritieme cluster. De Maritime Innovation Board is opgericht om een innovatie-impuls te geven in de zeescheepvaart. Om deze innovatie-impuls invulling te geven is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in 2007 de tijdelijke Subsidieregeling Maritieme Innovatie (SMI) in het leven geroepen. Naast het stimuleren van innovaties in de zeescheepvaart heeft de Martime Innovation Board ook een aantal adviserende taken in het kader van de SMI-regeling.